Wat is JCI
Logo JCI Waasland

Wat is JCI

JCI is een wereldwijde federatie van jonge leiders en ondernemers

met bijna een kwart miljoen leden en miljoenen alumni.

Het is een organisatie waarin leiders elkaar ontmoeten, waarin zij leren en groeien.

Hoe alles begon…

 

Met de bedoeling meer inspraak te krijgen in zaken aangaande de gemeenschap, heeft de jonge leider Henry Giessenbier in 1915 de Young Men’s Progressive Civic Association (YMPCA) gesticht te St. Louis, Missouri, USA.

 

In 1918 werd YMPCA opgenomen bij de Kamer van Koophandel van St. Louis. In de jaren ’20 vormden zich internationale netwerken in Canada en Engeland en vanaf 1940 werden zij uitgebreid naar Latijns-Amerika. In 1944 zag JCI het licht in Mexico City, Mexico, met als eerste voorzitter Raul Garcia Vidal.

Wat is onze visie?

 

Een wereldwijde, hoogst gewaardeerde bron zijn van succesvolle jonge leiders in de zakenwereld, politiek en sociaal…de stem van jonge leiders en ondernemers in de wereld.

 

Wie zijn we?

 

We zijn creatieve en doortastende leiders tussen de 18 en 40 jaar. Vertegenwoordigd in de meest diverse beroepen, ontwikkelen we nieuwe vaardigheden terwijl we bijdragen tot de gemeenschap, nieuwe basissen leggen voor- en het oprichten van nieuwe zakelijke en sociale netwerken. Iedereen van gelijk welk ras, huidskleur, geslacht, religie of politieke ideologie die een betere leider wil worden in om het even welk gebied, is welkom.

 

Wat doen we?

 

We vormen betere leiders om een betere gemeenschap te vormen. We verschaffen jonge volwassenen zoals jij het nodige zelfvertrouwen om je grenzen te verleggen. We tonen je hoe je meer kan bereiken dan je voor mogelijk achtte, zowel op familiaal, zakelijk als sociaal vlak.

Doorheen de JCI Universiteit, worden onze leden de rol machtig van leider, vooruitziende, coach, leraar, ambassadeur en leerling mits deelname aan work-shops en opleidingen. Naast de mogelijkheid om contacten te leggen met succesvolle zakenleiders via het JCI Biznet, kunnen JCI leden zich ontwikkelen en vervolmaken door deel te nemen aan talloze en gevarieerde projecten die wereldwijd de gemeenschap ten goede komen.

Bezoek Andromeda Webdesign Agency