Missie
Logo JCI Waasland

MISSIE, VISIE

& PIJLERS

Missie:

 

″Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve veranderingen.″

 

Visie:

 

“To be the leading global network of young active citizens.”

Met gedrevenheid projecten organiseren, je als burger engageren binnen onze samenleving, een positieve impact willen hebben op deze samenleving en dit vandaag al doen met de blik richting de toekomst. Dat is “active citizinship”! Dit alles zorgt ervoor dat wij, als individu, iets kunnen betekenen in deze maatschappij. Een maatschappij die lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal u, als ondernemende geest, kansen biedt om uzelf te ontplooien binnen een jonge en dynamische vereniging die zich op zijn eigen specifieke manier onderscheidt van andere verenigingen.

 

Pijlers:

 

4 pijlers dienen als fundering voor onze vereniging en als bouwstenen voor onze missie…

4 pijlers van JCI

De eerste pijler is het individu. Door deel te nemen aan trainingen en opleidingen binnen JCI kun je bij jezelf talenten ontwikkelen of verder uitbouwen om op menselijk en professioneel gebied vooruit te komen. Trainingen en opleidingen zijn binnen deze pijler de kernactiviteit. Hierbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op het theoretische, maar tevens op het praktische. Deze opleidingen worden niet enkel binnen de eigen afdeling georganiseerd maar ook op regionaal en nationaal vlak.

 

“Creatieve denktechnieken”, ”Sterk vergaderen”, ”Spreken in het openbaar” en “Netwerking” zijn maar enkele voorbeelden van de waaier aan trainingen en opleidingen binnen JCI. De keuze is volledig aan u….

 

Er is geen individu zonder de gemeenschap. Dit laatste is dan ook onze tweede pijler. Door projecten te organiseren kunnen onze leden de gemeenschap prikkelen en constructief meewerken aan onze maatschappij. De term “gemeenschapswerk” is hier echter niet van toepassing, maar deze projecten proberen toch hun impact te hebben op onze samenleving.

 

Met als derde pijler het internationalisme, gaat JCI mee met de toekomst. Over de landsgrenzen heen kunnen de leden zichzelf verder ontwikkelen door deel te nemen aan internationale conferenties, congressen en opleidingen. Tevens komen de leden door twinnings (nauwe samenwerkingen met internationale lokale afdelingen) op een andere manier in contact met verschillende culturen.

 

Business en networking zijn krachtige woorden die onze vierde pijler perfect omschrijven. Zakelijke contacten kunnen voor onze leden een deur openen om zich verder te ontwikkelen tot jonge ondernemende mensen. JCI draagt hier zijn steentje graag bij door een platform te bieden onder de vorm van deelname aan business activiteiten, zowel binnen als buiten de muren van JCI.

Bezoek Andromeda Webdesign Agency