Lid worden
Logo JCI Waasland

Hoe word je nu lid van

JCI Waasland

 

 

 

De nieuw geïnteresseerden voor JCI worden vaak geconfronteerd met veel onbekende JCI-termen.

Ook hoe je nu evolueert van geïnteresseerde naar kandidaat-lid en lid is vaak een groot mysterie.

Hoewel alles heel duidelijk in het RIO beschreven, zetten we graag nog eens de artikels uit het RIO op

een rijtje voor diegenen die staan te popelen snel lid te worden van onze toffe kern.

Van geïnteresseerde tot kandidaat-lid

 

 

* Je stelt jezelf formeel voor op een Algemene Vergadering.

* Je kan maximaal 4 maand “geïnteresseerde” blijven.

* In die periode neem je deel aan activiteiten van de vereniging, participeer je aan

commissiewerking en/of ben je aanwezig op minstens 3 algemene vergaderingen.

* Voor het einde van die periode van 4 maanden bevestig je je interesse door aan de

ondervoorzitter interne aangelegenheden of aan de voorzitter je geschreven

kandidatuur samen met een curriculum vitae te bezorgen.

* Je kiest ook een peter of meter die de verantwoordelijkheid draagt voor je

kandidatuur.

* De peter of meter is niet noodzakelijk de persoon die hem eerst heeft voorgesteld.

* De peter of meter dient minstens één jaar lid geweest te zijn van JCI.

* De Raad van Bestuur zal elke kandidatuur onderzoeken en bij positieve conclusie

de persoon tot “kandidaat-lid” benoemen op de eerstkomende algemene

vergadering.

 

 

Van kandidaat-lid tot lid

 

* Als kandidaat-lid doorloop je een stageperiode van minimaal 6 maanden

* Je woont de algemene vergaderingen bij, zet je in voor het werk van een commissie

en voor de doelstelling van de vereniging.

* Je zal ook een cursus wegwijs en een ander cursus van JCI volgen.

* Je toont je interesse voor de JCI-beweging als geheel en neemt deel aan een

algemene vergadering van JCI Belgium en/of JCI Vlaanderen.

* De stageperiode mag evenwel niet langer zijn dan 9 maanden.

* Op voorstel van je peter of meter en na advies van de voorzitter of ondervoorzitter

interne aangelegenheden, kan je dan door de Raad van Bestuur als lid aanvaard

worden.

* Om die beslissing te nemen, zal de Raad van Bestuur zich baseren op alle

bepalingen van de statuten en van het RIO die betrekking hebben op het

lidmaatschap.

 

Bezoek Andromeda Webdesign Agency